Родительский университет

Программа реализации проекта "Родительский университет"

14.09.2021


I ступень — «Маё дзіця — малодшы школьнік»

для бацькоў вучняў I—IV класаў,

II ступень  «Маё дзіця — падлетак»

для бацькоў вучняў V—IX класаў,

III ступень — «Маё дзіця — старшакласнік»

для бацькоў навучэнцаў X—XI класаў

устаноў агульнай сярэдняй адукацыі

Праграма Бацькоўскага ўніверсітэта распрацавана ў Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце імя Максіма Танка.

Аўтары:

Мартынава Вера Васільеўна, дэкан факультэта сацыяльна-педагагічных тэхналогій БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт;

Пагодзіна Алена Канстанцінаўна, старшы выкладчык кафедры сацыяльнай педагогікі БДПУ.

Рэцэнзенты:

кафедра узроставай і педагагічнай псіхалогіі ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка» (кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт, загадчык кафедры Е. В. Бандарчук);

дырэктар дзяржаўнай установы адукацыі «Сярэдняя школа № 153 г. Мінска» М. І. Паляшчук.

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Школа з’яўляецца найважнейшым сацыяльным інстытутам, з якім сям’я ўзаемадзейнічае на працягу ўсяго навучання дзіцяці. Эфектыўнасць адукацыі і выхавання дзіцяці шмат у чым залежыць ад таго, наколькі цесная гэтая сувязь. Патрабаванні сучаснай рэальнасці стымулююць педагогаў авалодваць найноўшымі педагагічнымі тэхналогіямі для выкарыстання іх у сваёй працы, шукаць эфектыўныя формы ўзаемадзеяння з бацькамі. Супрацоўніцтва сям’і і школы ў інтарэсах дзіцяці можа быць паспяховым толькі ў тым выпадку, калі яны стануць саюзнікамі, што дазволіць ім лепш спазнаць дзіця, улічваць індывідуальныя асаблівасці пры развіцці яго здольнасцей, сфарміраваць жыццёвыя арыенціры і каштоўнасныя прыярытэты.

Практыка паказвае, што не ўсе бацькі маюць дастатковы ўзровень ведаў і ўменняў у галіне выхавання і маюць цяжкасці пры развіцці і выхаванні дзіцяці, устанаўленні з ім кантактаў. Бацькі не валодаюць у дастатковай меры ведамі узроставых і індывідуальных асаблівасцей развіцця дзіцяці, часта ажыццяўляюць выхаванне інтуітыўна, што, як правіла, не прыносіць пазітыўных вынікаў. Не заўсёды бацькі разумеюць сваё дзіця. Бацькі могуць слухаць, але не чуць яго, што прыводзіць да складанасцей ва ўзаемаадносінах. У такіх сем’ях часта няма трывалых міжасобасных сувязей паміж бацькамі і дзецьмі і, як следства, «аўтарытэтам» становіцца знешняе, часта негатыўнае асяроддзе, што прыводзіць да «выхаду» дзіцяці з-пад уплыву сям’і.

Педагогам, педагогам-псіхолагам, сацыяльным педагогам важна ўсталяваць партнёрскія адносіны з сям’ёй кожнага выхаванца, стварыць атмасферу ўзаемападтрымкі і супольнасці інтарэсаў. На сучасным этапе развіцця сувязным звяном паміж школай і сям’ёй з’яўляюцца спецыялісты сацыяльна-педагагічнай і псіхалагічнай службы. Менавіта ад іх працы залежыць тое, наколькі ў сем’ях разумеюць палітыку, якая праводзіцца школай у адносінах да выхавання, навучання дзяцей, як актыўна ўдзельнічаюць у яе рэалізацыі. Пры гэтым сям’я павінна разглядацца як галоўны заказчык і саюзнік у выхаванні дзяцей, а аб’яднанне намаганняў педагогаў і бацькоў створыць спрыяльныя ўмовы для развіцця навучэнцаў.

Мэта Бацькоўскага ўніверсітэта — павышэнне педагагічнай і псіхалагічнай культуры бацькоў, фарміраванне адказнага, пазітыўнага бацькоўства. Універсітэт педагагічных ведаў для бацькоў павінен спрыяць усталяванню кантактаў бацькоў са школай, узаемадзеянню бацькоў і педагогаў у выхаванні, развіцці і сацыялізацыі дзіцяці.

Асноўныя задачы Бацькоўскага ўніверсітэта:

фарміраванне каштоўнасна-сэнсавых асноў бацькоўства; актуалізацыя пачуцця адказнасці за выкананне бацькоўскіх функцый;

фарміраванне і развіццё псіхолага-педагагічных кампетэнцый бацькоў у галіне сямейнага выхавання (фарміраванне ведаў аб сямейнай псіхалогію, дзіцяча-бацькоўскія адносіны, узроставыя асаблівасці дзяцей, фарміраванне гарманічных сямейных адносін, навыкаў канструктыўнага ўзаемадзеяння з дзецьмі і інш.), садзейнічанне развіццю навыкаў самаадукацыі бацькоў;

забеспячэнне мэтанакіраванай работы па прафілактыцы сямейнага недабрабыту і сацыяльнага сіроцтва, зніжэнне рызыкі канфліктных сітуацый і крызісных станаў, узнікнення цяжкасцей у сямейным выхаванні, аказанне своечасовай псіхолага-педагагічнай і інфармацыйнай дапамогі сем’ям, якія трапілі ў цяжкую жыццёвую сітуацыю;

арганізацыя эфектыўнага супрацоўніцтва і партнёрства бацькоў навучэнцаў і ўстановы адукацыі і г. д.

Мэтавая група — бацькі (законныя прадстаўнікі) навучэнцаў.

Напрамкі работы Бацькоўскага ўніверсітэта:

 I. Арганізацыйныя:

 • фарміраванне вочнай і дыстанцыйнай формаў навучання ў Бацькоўскім універсітэце;
 • распрацоўка інтэрнэт-сайта Бацькоўскага ўніверсітэта;
 • стварэнне ў папулярных сацыяльных сетках («ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook») інтэрнэт-рэсурсаў для размяшчэння інфармацыі аб дзейнасці Бацькоўскага ўніверсітэта (анонс маючых адбыцца сустрэч, інфармацыя аб мінулых сустрэчах, матэрыялы адукацыйнага характару для бацькоў і г. д.).                                                                                                     
 • ІI.  Iнфармацыйна-асветніцкія:
 • прэзентацыя зместу праграмы і мерапрыемстваў Бацькоўскага ўніверсітэта;
 • арганізацыя псіхолага-педагагічнай асветы бацькоў па розных аспектах сямейнага выхавання:

— прававое: аб магчымасцях, правах і абавязках у ажыццяўленні адукацыйных патрэб сям’і;

— псіхолага-педагагічнае: аб метадах і формах выхавання, навучання дзіцяці;

— грамадзянскае: аб шляхах развіцця адукацыі, школы.

 • кансультаванне бацькоў па юрыдычнай, псіхолага-педагагічнай і іншым праблемах.

III. Змястоўны:

 • навукова-метадычнае забеспячэнне фарміравання псіхолага-педагагічнай кампетэнтнасці бацькоў у галіне выхавання і развіцця дзяцей з улікам сацыякультурных традыцый, сучасных праблем і асаблівасцей развіцця грамадства;
 • пашырэнне выхаваўчага і творчага патэнцыялу бацькоў і сям’і ў цэлым.

Выхаваўчая дзейнасць Бацькоўскага ўніверсітэта будуецца:

— на ацэнцы бацькамі ўласнага жыццёвага вопыту;

— на набыцці новых ведаў з апорай на ўласныя ўнутраныя рэзервы;

— на стабільных зносінах дзяцей і іх бацькоў;

— на фарміраванні атмасферы пошуку новых ведаў;

— на самаўдасканаленні бацькоў праз ўсведамленне імі індывідуальнага погляду на дзіця;

— на развіцці творчых здольнасцей членаў сям’і;

— на ўменні бачыць вынікі развіцця дзяцей;

— на ўменні бачыць цяжкасці і шукаць шляхі іх пераадолення, выстройваць лесвіцу поспеху.

Праца Бацькоўскага ўніверсітэта арганізуецца з улікам заканамернасцей развіцця дзіцяці ў розныя ўзроставыя перыяды па трох ступенях:

I ступень — «Маё дзіця — малодшы школьнік» — для бацькоў вучняў I—IV класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі,

II ступень — «Маё дзіця — падлетак» — для бацькоў вучняў V—IX класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі,

III ступень — «Маё дзіця — старшакласнік» — для бацькоў вучняў X—XI класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі.

Прапанаваныя напрамкі будуць спрыяць ўключэнню бацькоў у актыўнае супрацоўніцтва са школай ў вырашэнні праблем сямейнага выхавання. Арганізацыя ўзаемадзеяння з бацькамі навучэнцаў у рамках Бацькоўскага ўніверсітэта дазволіць аб’яднаць намаганні бацькоў, педагогаў, педагогаў-псіхолагаў, педагогаў сацыяльных і іншых спецыялістаў па арганізацыі канструктыўнага дыялога ў пошуку адказаў на актуальныя пытанні сямейнага выхавання.

Формы правядзення заняткаў:

 • традыцыйныя (лекцыі, гутаркі, канферэнцыі, круглыя сталы, дыскусіі, семінары-практыкумы, майстар-класы, псіхалагічныя трэнінгі, індывідуальныя гутаркі і кансультацыі, апытанні бацькоў па рознай тэматыцы, абмен вопытам работы і г. д.);
 • дыстанцыйныя (вебінары, форумы, online кансультацыі, размяшчэнне інфармацыі па актуальных пытаннях сямейнага выхавання на сайце школы, праца на гарачай лініі ўстановы адукацыі, удзел у стварэнні рэкламных буклетаў, лістовак, афармленне стэндаў, анкетаванне бацькоў, стварэнне і абнаўленне кутка педагога-псіхолага ў кожным класе; прыцягненне бацькоў да ўдзелу ў тэматычных выставах і іншых мерапрыемствах).

Чакаемыя вынікі работы Бацькоўскага ўніверсітэта:

— фарміраванне ў бацькоў ўсвядомленых адносін да бацькоўства;

— павышэнне цікавасці бацькоў да самаадукацыі;

— задавальненне патрэб сям’і навучэнца ў адукацыйных паслугах: у навучанні, псіхолага-педагагічнай падтрымцы і інш.;

— павышэнне ўзроўню педагагічнай культуры бацькоў;

— актывізацыя бацькоў у вырашэнні сямейных праблем, скарачэнне колькасці няшчасных сем’яў, выпадкаў сямейнага гвалту, памяншэнне колькасці падлеткаў з дэвіянтнымі паводзінамі;

— развіццё ўзаемаразумення, супрацоўніцтва сям’і і ўстановы адукацыі;

— ахоп бацькоўскім усенавучам большасці бацькоў навучэнцаў, дзякуючы сістэме дыстанцыйнага навучання.

Заняткі Бацькоўскага ўніверсітэта мяркуецца праводзіць адзін раз у чвэрць.

Кансультацыі для бацькоў праводзяцца ў адпаведнасці з устаноўленым графікам. Тэматыка заняткаў і кансультацый з бацькамі вызначана з улікам узроставых псіхалагічных асаблівасцей навучэнцаў.

 

ПЛАН РАБОТЫ

БАЦЬКОЎСКАГА УНІВЕРСІТЭТА 

I ступень — «Маё дзіця — малодшы школьнік»

для бацькоў вучняў I—IV класаў

 

Назва раздзела, тэмы заняткаў, пералік вывучаемых пытанняў

Тэрміны правядзення

Форма правядзення

Адказныя

 

1 клас

1

Тэма 1. Адаптацыя навучэнцаў у 1-м класе.

Фізіялагічная, псіхалагічная і сацыяльная адаптацыя навучэнцаў да школы. Прычыны сацыяльна-псіхалагічнай дэзадаптацыі. Дапамога дзіцяці ў адаптацыі да школы

Кастрычнік

Лекцыя

Зянкевіч С.Я.

Прымак М.Э.

2

Тэма 2. Рэжым дня школьніка.

Выкананне санітарна-гігіенічных норм. Арганізацыя рэжыму дня школьніка. Выхаванне самастойнасці і арганізаванасці ў першакласніка

Лістапад

Гутарка

Прымак М.Э.

3

Тэма 3. Значэнне сямейных традыцый у фарміраванні і развіцці дзіцяці.

Каштоўнасці, традыцыі і звычаі сям'і. Значэнне прыкладу бацькоў у выхаванні дзіцяці. Значэнне сямейных традыцый пры фарміраванні ў дзіцяці жадання працаваць

Студзень

Круглы стол

Прымак М.Э.

4

Тэма 4. Станоўчыя эмоцыі ў жыцці школьніка.

Эмоцыі ў нашым жыцці. Значэнне эмацыянальна-пачуццёвай сферы для фарміравання паўнавартаснай асобы. Рэкамендацыі бацькам па развіццю станоўчых эмоцый дзіцяці

Красавік

Псіхалагічны трэнінг

Зянкевіч С.Я.

 

2 клас

1

Тэма 1. Як бацькі могуць дапамагчы дзіцяці вучыцца.

Захаванне рэжыму дня — важная ўмова паспяховай вучобы дзіцяці. Кантроль бацькоў за выкананнем дамашніх заданняў школьнікаў. Тыповыя памылкі бацькоў у арганізацыі вучэбнай работы дзіцяці

Кастрычнік

Вебінар

Паўлоўская Н.І.

2

Тэма 2. Галоўныя правілы здаровага ладу жыцця.

Здароўе школьніка і яго поспехі ў вучобе. Фарміраванне здаровага ладу жыцця навучэнцаў малодшых класаў. Асноўныя правілы здаровага ладу жыцця: рацыянальнае харчаванне, рухальная актыўнасць, станоўчыя эмоцыі. Роля сям'і ў фізічным выхаванні дзяцей. Кодэкс сямейнага здароўя

Снежань

Круглы стол

Паўлоўская Н.І.

3

Тэма 3. Уплыву сямі на эмацыйны стан дзіцяці.

Сямейны дабрабыт і сямейнае няшчасце. Фактары, прычыны і індыкатары сямейнага недабрабыту. Сем’і са схаванай формай няшчасця.

Уплыў унутрысямейных адносін на развіццё асобы і псіхічнае здароўе дзіцяці

Люты

Псіхалагічны трэнінг

Амінуліна М.Р.

Зянкевіч С.Я.

4

Тэма 4. Працоўнае выхаванне дзяцей у сямі.

Выхаванне ў працы. Роля сям’і ў развіцці працаздольнасці вучня. Як навучыць сучаснае дзіця працаваць

Май

Дыскусія

Паўлоўская Н.І.

 

3 клас

1

Тэма 1. Значэнне школьнай адзнакі ў жыцці дзіцяці.

Адзнака і ацэнка ведаў навучэнцаў. Крытэрый ацэнкі. Уплыў ацэнкі на самаацэнку вучняў. Рэкамендацыі бацькам па фарміраванні ў дзіцяці навыкаў самакантролю, умення працаваць самастойна, выхаванні цікавасці да ведаў

Кастрычнік

Гутарка

Шынкарэвіч Т.А.

2

Тэма 2. Псіхалагічныя і фізіялагічныя асаблівасці трэцякласнікаў.

Спецыфіка развіцця ўспрымання, увагі, памяці, мыслення ў малодшых школьнікаў. Асаблівасці міжасобасных зносін. Самаацэнка малодшых школьнікаў

Снежань

Лекцыя

Зянкевіч С.Я.

3

Тэма 3. Здаровая сямя — здаровы дзіця.

Фарміраванне ўменняў і навыкаў здаровага ладу жыцця. Спорт у жыцці бацькоў і дзяцей. Асноўныя правілы здаровага ладу жыцця

Студзень

Дыскусія

Амінуліна М.Р.

4

Тэма 4. Эфектыўныя зносіны ў сямі — залог поспеху школьніка.

Сутнасць сямейных зносін. Сям’я як сістэма міжасобасных узаемадзеянняў. Зносіны як працэс ўзаемаўплыву. Асаблівасці сямейных зносін.

Культура сямейных зносін. Уплыў зносін бацькоў з дзецьмі на іх паўнавартаснае развіццё. Навыкі эфектыўнай камунікацыі. Стварэнне ў сям’і атмасферы абароненасці, цяпла і любові

Красавік

Псіхалагічны трэнінг

Амінуліна М.Р.

Зянкевіч С.Я.

 

4 клас

1

Тэма 1. Узроставыя псіхафізіялагічныя асаблівасці навучэнцаў 4 класа.

Пазнавальная рэфлексія: здольнасць усвядоміць прычыны вучэбных няўдач і поспехаў. Фарміраванне адвольнасці пазнавальных працэсаў: увагі, памяці. Асобасныя асаблівасці малодшых школьнікаў

Кастрычнік

Лекцыя

Зянкевіч С.Я.

2

Тэма 2. Як навучыць сваё дзіця жыць у свеце людзей.

Выхаванне культуры паводзін і павагі да людзей у навучэнцаў. Фарміраванне правіл паводзін і добрых манер. Культура асобы: культура знешнасці, зносін, мовы. Эфектыўныя зносіны: асноўныя складнікі

Снежань

Круглы стол

Амінуліна М.Р.

3

Тэма 3. Дзіця і камп’ютар.

Камп’ютар дома: карысць ці шкода? Камп’ютарныя гульні.

Уплыў камп’ютара на арганізм і асобу дзіцяці. Плюсы і мінусы выкарыстання камп’ютара вучнем. Як правільна арганізаваць працу навучэнца за камп’ютарам. Захаванне здароўя дзіцяці падчас працы за камп’ютарам

Люты

Дыскусія

Амінуліна М.Р.

Зянкевіч С.Я.

4

Тэма 4. Кнігі ў жыцці школьніка.

Стаўленне дзіцяці да вучэбнай і мастацкай літаратуры. Як захаваць любоў да кнігі пры інфармацыйнай перагрузцы ў сучасным свеце

Май

Вебінар

Амінуліна М.Р.

 

II ступень  «Маё дзіця — падлетак»

для бацькоў вучняў V—IX класаў

Назва раздзела, тэмы заняткаў, пералік вывучаемых пытанняў

Тэрміны правядзення

Форма

правядзення

Адказныя

1

5 клас

1

Тэма 1. Адаптацыя дзіцяці ў новым калектыве.

Фарміраванне новага вучэбнага калектыву 5 класа. Адаптацыя дзіцяці ў новым асяроддзі. Цяжкасці адаптацыі пяцікласнікаў да школы

Кастрычнік

Семінар-практыкум

Глінская Т.А.

Зянкевіч С.Я.

2

Тэма 2. Дзіця сярод аднагодкаў.

Дзіцячы калектыў і яго значэнне ў развіцці асобы школьніка. Патрэбнасць дзіцяці ў прызнанні і самарэалізацыі. Праблемы лідэрства. Развіццё здольнасці да супрацоўніцтва як перадумова паспяховасці ў жыцці. Як дапамагчы дзіцяці ў наладжванні адносін з аднагодкамі

Лістапад

Круглы стол

Амінуліна М.Р.

Глінская Т.А.

Зянкевіч С.Я.

3

Тэма 3. Ваша дзіця вырасла.

Асаблівасці малодшага падлеткавага ўзросту. Фізічнае, псіхічнае і сацыяльнае развіццё малодшых падлеткаў. Зносіны падлеткаў з аднагодкамі і дарослымі. Цяжкасці і рызыкі малодшага падлеткавага ўзросту

Люты

Вебінар

Амінуліна М.Р.

Зянкевіч С.Я.

4

Тэма 4. Меры пакарання і заахвочвання ў сучаснай сямі.

Пытанні дысцыпліны ў сям’і з малодшымі падлеткамі. Чаму не працуюць звыклыя метады выхавання. Як стаць падлетку сябрам без страты бацькоўскага аўтарытэту

Май

Дыскусія

Амінуліна М.Р.

Глінская Т.А.

 

 

6  клас

1

Тэма 1. Сямя як персанальнае мікраасяроддзе жыцця і развіцця дзіцяці. Маральныя і культурныя каштоўнасці сямі.

Дзіця і задавальненне яго патрэб ў сям’і. Псіхолага-педагагічныя фактары развіцця і выхавання дзіцяці ў сям’і. Тыпы сямейнага выхавання і іх характарыстыка. Гарманічнае сямейнае выхаванне, яго асноўныя характарыстыкі.

Праблемы маральнага выхавання дзяцей у сям’і. Маральныя традыцыі і звычаі. Каштоўнасці сям’і як аснова выхавання дзіцяці

Верасень

 

Лекцыя

Амінуліна М.Р.

Зянкевіч С.Я.

Буйко І.У.

2

Тэма 2. Прафілактыка праблемных паводзін падлеткаў.

Адхіленні ў паводзінах падлеткаў. Формы адыктыўных (залежных) паводзін падлеткаў (курэнне, алкагалізм, наркаманія і інш.). Прычыны залежных паводзін. Прафілактыка залежнасцей у падлеткавым асяроддзі. Роля бацькоў у папярэджанні адхіленняў у паводзінах падлеткаў

Снежань

Псіхалагічны трэнінг

Зянкевіч С.Я.

Буйко І.У.

3

Тэма 3. Бяспека падлеткаў у сетцы Інтэрнэт.

Віртуальная рэальнасць: магчымасці і небяспекі. Асноўныя правілы медыябяспекі для бацькоў і падлеткаў. Прафілактыка інтэрнэт-рызык. Як зберагчы дзіця ад небяспекі ў сацыяльных сетках

Сакавік

Круглы стол

Зянкевіч С.Я.

Буйко І.У.

4

Тэма 4. Арганізацыя летняга адпачынку падлеткаў.

Правілы бяспечных паводзін летам. Небяспекі вольнага правядзення часу падлеткаў. Аказанне першай медыцынскай дапамогі. Рэкамендацыі бацькам па забеспячэнні бяспекі дзяцей у летні перыяд

Май

Вебінар

Амінуліна М.Р.

 

 

7 клас

1

Тэма 1. Псіхалагічныя і фізіялагічныя асаблівасці сямікласнікаў.

Узроставыя асаблівасці 13—14-гадовых падлеткаў. Спецыфіка развіцця увагі, памяці, мыслення. Палавое сталенне. Здароўе школьніка і яго поспехі ў вучобе

Кастрычнік

Лекцыя

Зянкевіч С.Я.

2

Тэма 2. Прафілактыка правапарушэнняў падлеткаў.

Супрацьпраўныя паводзіны непаўналетніх. Фактары і прычыны правапарушэнняў. Падлеткі «групы рызыкі»

Лістапад

Круглы стол

Амінуліна М.Р.

Прадзільшчыкаў І.У.

 

3

Тэма 3. Правілы паводзін з падлеткамі: асаблівасці пераходнага ўзросту.

Жыццё сям’і з дзіцем-падлеткам: барацьба прынцыпаў або пошукі кампрамісаў. Псіхалагічны клімат у сям’і.

Бацькоўскі аўтарытэт: як яго набыць і як не страціць. Правілы ўзаемадзеяння з падлеткам

Люты

Псіхалагічны трэнінг

Амінуліна М.Р.

Зянкевіч С.Я.

4

Тэма 4. Як павысіць вучэбную матывацыю падлеткаў.

Стаўленне падлеткаў да навучання. Страта цікавасці да вучобы ў падлеткаў — што рабіць і як пазбегнуць. Прычыны зніжэння вучэбнай матывацыі ў падлеткавым узросце. Як зацікавіць падлетка навучаннем? Матывацыя на поспех

Красавік

Семінар-практыкум

Зянкевіч С.Я.

Усава А.В.

 

8 клас

1

Тэма 1. Жыццёвыя мэты падлеткаў.

Мэты падлеткавага перыяду. Пастаноўка мэт і іх дасягненне.

Паспяховасць у школе як адзін з фактараў паспяховага дасягнення мэт

Кастрычнік

Гутарка

Амінуліна М.Р.

Зянкевіч С.Я.

 

2

Тэма 2. Як зберагчы падлетка ад гвалту.

Гвалт і бяспека нашых дзяцей. Віды гвалту. Аналіз праблемных сітуацый. Прафілактыка асноўных рызык. Асаблівасці віктымных паводзін (паводзін «ахвяры»)

Снежань

Псіхалагічны трэнінг

Амінуліна М.Р.

Зянкевіч С.Я.

Прадзільшчыкаў І.У.

 

3

Тэма 3. Асцярожна: суіцыд.

Суіцыд сярод непаўналетніх. Віды і прычыны. Матывы суіцыдальных паводзін у падлеткаў. Індыкатары суіцыдальнай рызыкі.

Прафілактыка суіцыдальных паводзін

Сакавік

Вебінар

Амінуліна М.Р.

Зянкевіч С.Я.

 

4

Тэма 4. Культура паводзін у канфліктных сітуацыях.

Паняцце «канфлікт». Шлюбныя сваркі і канфлікты. Развод як псіхатраўміруючы фактар. Наступствы разводу для мужа і жонкі і дзяцей.

Сямейныя канфлікты ў дыядзе «Бацькі-дзеці», прычыны іх узнікнення. Стратэгіі паводзін у канфлікце, спосабы пераадолення і прафілактыка дзіцяча-бацькоўскіх канфліктаў.

Школьныя канфлікты. Культура паводзін дарослых і дзяцей пры ўзнікненні школьных канфліктаў

Май

Круглы стол

Амінуліна М.Р.

Зянкевіч С.Я.

Бародзіч Г.А.

 

 

9  клас

1

Тэма 1. Партрэт сучаснага падлетка.

Індывідуальныя асаблівасці падлетка і характэрныя ўзроставыя рысы. Ключавыя перажыванні ўзросту. Асобасныя асаблівасці і асаблівасці зносін. Магчымыя праблемы, знешнія і ўнутраныя канфлікты, стаўленне да вучобы

Кастрычнік

Лекцыя

Зянкевіч С.Я.

Грыгор’ева М.Ф.

 

2

Тэма 2. Агрэсія, яе прычыны і наступствы.

Формы агрэсіўных паводзін падлеткаў. Прычыны агрэсіўнасці і яе ўплыў на ўзаемадзеянне падлетка з людзьмі, якія яго акружаюць.

Магчымыя спосабы пераадолення агрэсіўнасці ў паводзінах падлетка. Рэкамендацыі для бацькоў па прафілактыцы і карэкцыі агрэсіўных паводзін падлетка

Лістапад

Вебінар

Амінуліна М.Р.

Зянкевіч С.Я.

 

3

Тэма 3. Фарміраванне здаровага ладу жыцця: шкодныя звычкі і як ім супрацьстаяць.

Падлеткавы ўзрост як фактар рызыкі для ўзнікнення шкодных звычак і залежнасцей. Фарміраванне ў падлеткаў патрэбнасці ў здаровым ладзе жыцця, адказнасці за сваё здароўе. Прафілактыка шкодных звычак

Люты

Гутарка

Амінуліна М.Р.

Зянкевіч С.Я.

Грыгор’ева М.Ф.

 

4

Тэма 4. Прафесійная арыентацыя дзевяцікласнікаў. Як дапамагчы падлетку выбраць прафесію?

Прафесійныя намеры і магчымасці навучэнцаў. Уплыў сям’і на выбар прафесіі падлеткам. Як бацькі могуць падтрымаць дзіця пры выбары прафесіі? Знаёмства бацькоў навучэнцаў з вынікамі дыягностыкі схільнасцей, здольнасцей і прафесійных інтарэсаў падлеткаў

Красавік

Семінар-практыкум

Амінуліна М.Р.

Зянкевіч С.Я.

Грыгор’ева М.Ф.

 

 

III ступень — «Маё дзіця — старшакласнік»

для бацькоў навучэнцаў X класа

Назва раздзела, тэмы заняткаў, пералік вывучаемых пытанняў

Тэрміны правядзення

Форма правядзення

Адказныя

 

10 клас

1

Тэма 1. Здароўе — гэта жыццё.

Фактары рызыкі для здароўя сучаснай моладзі. Праблема здаровага харчавання. Захапленне дыетамі.

Гіпадынамія — праблема сучасных маладых людзей. Стрэс і яго ўплыў на здароўе. Шкодныя звычкі.

Захаванне здароўя і правілы здаровага ладу жыцця. Рэжым дня

кастрычнік

Лекцыя

Амінуліна М.Р.

 

2

Тэма 2. Першае каханне ў жыцці вашага дзіцяці.

Асаблівасці юнацкай любові. Культура паводзін закаханых. Як дапамагчы, а не нашкодзіць дзіцяці, якое становіцца дарослым

Лістапад

Круглы стол

Зянкевіч С.Я.

3

Тэма 3. Роля сямі ў фарміраванні рэпрадуктыўнага здароўя юнакоў і дзяўчат.

Рэпрадуктыўнае здароўе юнакоў і дзяўчат. Фактары рызыкі для рэпрадуктыўнага здароўя. Умовы захавання рэпрадуктыўнага здароўя.

Адносіны паміж юнакамі і дзяўчатамі, любоў і сэксуальныя адносіны.

Рызыкоўныя паводзіны моладзі. Незапланаваная цяжарнасць і аборт. Прафілактыка захворванняў, якія перадаюцца палавым шляхам.

Стыль жыцця і рэпрадуктыўнае здароўе моладзі. Уплыў сямейнага выхавання на фарміраванне ў падлеткаў каштоўнасці рэпрадуктыўнага здароўя

Люты

Вебінар

Амінуліна М.Р.

Зянкевіч С.Я.

4

Тэма 4. Як дапамагчы старшакласніку стаць упэўненым у сабе?

Уплыў сарамлівасці і няўпэўненасці на вучэбныя поспехі старшакласніка. Шляхі пераадолення сарамлівасці і няўпэўненасці старшакласніка дома і ў школе

Красавік

Дыскусія

Міхнавец К.М.

Зянкевіч С.Я.

 

ТЭМАТЫКА КАНСУЛЬТАЦЫЙ

для бацькоў вучняў I—X  класаў

Клас

Тэмы кансультацый для бацькоў

Адказныя

1

Псіхалагічныя асаблівасці малодшых школьнікаў.

Развіццё памяці і ўвагі малодшых школьнікаў.

Матывы вучэння малодшых школьнікаў.

Адносіны ў сям’і як аснова ўзаемаразумення.

Заахвочванне і пакаранне дзяцей у сям’і.

Леварукае дзіця ў школе

Зянкевіч С.Я.

Амінуліна М.Р.

Прымак М.Э.

 

2

Выхаванне ветлівасці.

Прафілактыка жорсткага абыходжання з дзецьмі.

Як на самай справе любіць сваіх дзяцей?

Мікраклімат у сям’і і выхаванне дзіцяці. Канфліктныя сітуацыі ў дзіцяча-бацькоўскіх адносінах.

Роля бацькі ў выхаванні дзіцяці.

Роля сям’і ў выхаванні духоўна-маральных каштоўнасцей дзіцяці.

Сямейныя традыцыі, каштоўнасці ў выхаванні дзяцей. Вучэнне з захапленнем

Зянкевіч С.Я.

Амінуліна М.Р.

Паўлоўская Н.І.

 

3

Псіхалагічныя прычыны непаспяховасці школьнікаў і іх папярэджанне.

Як выявіць і развіць здольнасці дзяцей?

Гульня і праца ў жыцці дзяцей малодшага школьнага ўзросту.

Ідэальныя бацькі вачыма дзяцей, ідэальнае дзіця вачыма бацькоў.

Як дапамагчы дзіцяці стаць больш уважлівым?

Як прывіць дзіцяці любоў да чытання?

Канфліктныя сітуацыі паміж бацькамі і дзецьмі: як пачуць дзіця?

Зянкевіч С.Я.

Амінуліна М.Р.

Шынкарэвіч Т.А.

 

4

Агрэсіўныя паводзіны: як дапамагчы дзіцяці?

Як дапамагчы дзіцяці правільна размеркаваць свой час?

Непаспяхова вучань: прычыны і спосабы вырашэння праблем.

Уплыў унутрысямейных адносін на эмацыянальны стан дзіцяці.

Інтэлектуальнае развіццё дзіцяці.

Значэнне памяці і ўвагі ў інтэлектуальным развіцці дзяцей.

Арганізацыя вольнага часу дзяцей у перыяд летніх канікул

Зянкевіч С.Я.

Амінуліна М.Р.

 

5

Маё дзіця становіцца падлеткам.

Псіхалагічныя асаблівасці малодшых падлеткаў.

Дзіця ў калектыве аднагодкаў.

Міжасобасныя зносіны падлеткаў.

Адносіны ў сям’і.

Камп’ютарныя гульні: карысць ці шкода?

Пытанні дысцыпліны.

Адказнасць бацькоў за выхаванне дзяцей

Зянкевіч С.Я.

Амінуліна М.Р.

Глінская Т.А.

 

6

Роля бацькі і маці ў выхаванні дзіцяці.

Як навучыць вучыцца з задавальненнем?

Школьныя канфлікты.

Цяжкасці пераходнага ўзросту.

Як папярэдзіць ўжыванне падлеткамі псіхаактыўных рэчываў?

Хлопчыкі і дзяўчынкі: як будаваць ўзаемаадносіны?

Працоўнае выхаванне ў сям’і

Зянкевіч С.Я.

Амінуліна М.Р.

Буйко І.У.

 

7

Ваша любімае неідэальнае дзіця.

Падлеткавы ўзрост: праблемы палавога сталення.

Цяжкасці зносін. Канфлікты паміж падлеткамі, асноўныя прычыны канфліктаў. Каханне і сяброўства ў падлеткавым узросце.

Як дапамагчы дзіцяці стаць дарослым?

Падлеткі ў сацыяльных сетках: бяспечныя паводзіны.

Асаблівасці ўзаемаадносін паміж братамі і сёстрамі ў сям’і.

Прадухіленне адчужанасці паміж бацькамі і дзецьмі.

Як пачуць дзіця, пакуль яно не стала «цяжкім»?

Зянкевіч С.Я.

Амінуліна М.Р.

Усава А.В.

 

8

Як навучыцца разумець і прымаць падлетка?

Аб бацькоўскім аўтарытэце.

Канфлікты з падлеткам: як паводзіць сябе ў канфліктных сітуацыях?

Падлетак у сацыяльных сетках: што рабіць?

Як навучыць падлетка быць адказным за свае ўчынкі?

Хатняя праца: задавальненне або пакаранне?

Адносіны паміж хлопчыкамі і дзяўчынкамі: праблемы палавога выхавання.

Як захаваць рэпрадуктыўнае здароўе падлетка?

Зянкевіч С.Я.

Амінуліна М.Р.

Бародзіч Г.А.

 

9

Фарміраванне правасвядомасці і адказнасці падлетка за свае ўчынкі. Самаацэнка паводзін.

Як дапамагчы падлетку ў выбары прафесіі?

Як навучыць дзяцей распараджацца грашыма?

Вольны час і яго значэнне ў фармаванні асобы падлетка.

Інтэрнэт-залежнасць: шляхі пераадолення.

Арганізацыя вольнага часу дзяцей у перыяд летніх канікул.

Адказнае бацькоўства — залог дабрабыту сям’і

Зянкевіч С.Я.

Амінуліна М.Р.

Грыгор’ева М.Ф.

 

10

Псіхафізіялагічныя асаблівасці дзесяцікласнікаў.

Самавыхаванне старшакласнікаў як умова маральнага выхавання.

Асабістае ці гэта справа-асабістае шчасце?

Фарміраванне сямейна-шлюбных каштоўнасцей старшакласнікаў.

Выхаванне маральнага ідэалу, духоўнага свету старшакласнікаў.

Кім быць і якім быць?

Арганізацыя вольнага часу старшакласнікаў.

Асаблівасці здароўя і фізічнага развіцця старшакласніка.

Рэжым вучэбнай і фізічнай працы, асабістая гігіена

Зянкевіч С.Я.

Амінуліна М.Р.

Міхнавец К.М.

 

 

РЭКАМЕНДУЕМАЯ ЛІТАРАТУРА 

 • Андреева, Т. В. Психология семьи : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению и по специальностям психологии / Т. В. Андреева. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб. : Питер Пресс, 2014. — 334 с.
 • Вержибок, Г. В. Гендерное воспитание в семье и школе : Г. В. Вержибок ; под ред. А. С. Лаптенка. — Минск : Национальный институт образования, 2016. — 248 с.
 • Глинский, А. А. Воспитание гражданина, труженика, семьянина : пособие для педагогических работников учреждений общ. сред. образования / А. А. Глинский, А. Ф. Журба. — Минск : Национальный институт образования, 2018. — 232 с.
 • Залыгина, Н. А. Педагогическое взаимодействие с родителями учащихся, требующих повышенного внимания : пособие для педагогов учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования, специальных учебно-воспитательных учреждений, специального лечеб.-воспит. учреждения / Н. А. Залыгина, М. Е. Минова. — Минск : Национальный институт образования, 2019. — 192 с.
 • Кабуш, В. Т. Гуманизация воспитательного процесса в современной школе : пособие для педагогов общ. сред. образования / В. Т. Кабуш, А. В. Трацевская. — Минск : Национальный институт образования, 2012. — 184 с.
 • Катович, Н. К. Формы и методы взаимодействия семьи и школы : пособие для педагогов учреждений общ. сред. образования / Н. К. Катович, Т. П. Елисеева. — Минск : Национальный институт образования, 2011. — 208 с.
 • Козлова, Г. Л. Безопасность детей в опасном мире : практическое пособие / Г. Л. Козлова, Л. Н. Мирейчик, М. В. Пряхина. — Минск : Альтиора. ― Живые краски, 2013. — 55 с.
 • Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи: постановление Министерства образования Респ. Беларусь, 15.07.2015, № 82 [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http:// adu.by/.../koncept-vospit-detej-i-molodioji.doc. — Дата доступа : 29.09.2019.
 • Кулагина, И. Ю. Психология развития и возрастная психология : полный жизненный цикл развития человека / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. — М. : Академический проект ; Трикста, 2011. — 419 с.
 • Левченко, А. О. Дети онлайн : опасности в сети / А. О. Левченко. — М. : Изд-во «Э», 2015. — 320 с.
 • Луговцова, Е. И. Психология формирования культуры здорового образа жизни школьников : пособие для педагогов-психологов, педагогов социальных учреждений общ. сред. образования / Е. И. Луговцова. — Минск : Национальный институт образования, 2012. — 190 с.
 • Мартынова, В. В. Профилактика правонарушений учащихся : пособие для педагогов учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. языками обучения / В. В. Мартынова, Е. К. Погодина, Д. О. Донченко. — Минск : Национальный институт образования, 2019. — 192 с.
 • Мартынова, В. В. Социально-педагогические основы патронатного воспитания : пособие для специалистов управлений образования, органов охраны детства, социальных педагогов / В. В. Мартынова, А. М. Русецкая, В. И. Вашнева. — Минск : Национальный институт образования, — 160 с.
 • Мартынова, В. В. Социально-педагогическая работа с семьей : пособие для социальных педагогов учреждений образования, специалистов органов управления образованием / В. В. Мартынова, А. Н. Ходосок. — Минск : Национальный институт образования, 2010. — 216 с.
 • Медведская, Е. И. Ребенок в мире мультимедиа : предупреждение зависимости / Е. И. Медведская. — Минск : Народная асвета, 2018. — 192 с.
 • Недвецкая, М. Н. Теория и практика организации педагогического взаимодействия школы и семьи / М. Н. Недвецкая. — М. : УЦ Перспектива, 2011. — 152 с.
 • Некрасова, З. В. Как оттащить ребенка от компьютера и что с ним потом делать : пособие для родителей / Заряна и Нина Некрасовы. — 2-е изд., доп. — М. : Академический проект, 2017. — 254 с.
 • Ничишина, Т. В. Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних в школе и семье Т. В. Ничишина. — Минск : Национальный институт образования, 2018. — 248 с.
 • Овчарова, Р. В. Психология сопровождения родительства / Р. В. Овчарова. — М. : Академия, 2005. — 368 с.
 • Овчарова, Р. В. Родительство как психологический феномен : учеб. пособие / Р. В. Овчарова. — М. : Московский психолого-социальный институт, 2006. — 496 с.
 • Окулич, Н. А. Как стать успешным родителем : пособие для педагогов учреждений общ. сред. образования / Н. А. Окулич ; под ред. М. П. Осиповой. — Минск : ИВЦ Минфина, 2015. — 192 с.
 • Осипова, М. П. Педагогическое взаимодействие с семьей : пособие для педагогов учреждений общ. сред. образования / М. П. Осипова, Е. Д. Осипов. — Минск : ИВЦ Минфина, 2015. — 189 с.
 • Первушина, Е. В. Выжить в начальной школе. Как? : книга для умных родителей / Е. В. Первушина. — СПб. : Вектор, 2010. — 251 с.
 • Петрановская, Л. Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка / Л. Петрановская. — М. : АСТ, 2015. — 210 с.
 • Погодина, Е. К. Модель организации деятельности специалистов социально-педагогической и психологической службы по оказанию психолого-педагогической помощи семьям в воспитании детей / Е. К. Погодина // Повышение качества профессиональной подготовки специалистов социальной и образовательной сфер : сб. науч. статей, Витебск, 2020 г. / Вит. гос. ун-т ; редкол. : Е. Л. Михайлова, С. Д. Матюшкова, С. Г. Туболец / науч. ред. Е. Л. Михайлова ; отв. за выпуск С. А. Моторов. — Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2020. — 238 с.
 • Погодина, Е. К. Психолого-педагогическая поддержка семьи в воспитании детей / Е. К. Погодина // Образование. Наука. Культура : материалы междунар. науч. форума (20 ноября 2019 г.). В 5 ч. Ч. 2. Междунар. науч.-практ. конференция «Педагогика и психология в современной системе образования» : сб. науч. статей / отв. ред. Н. В. Осипова. — Гжель : ГГУ, 2020. — 548 с. — С. 393—394.
 • Погодина, Е. К. Теория и практика социально-педагогической работы с семьей : учеб.-метод. пособие / Е. К. Погодина, С. Г. Туболец. — Минск: БГПУ, 2019. — 160 с.
 • Погодина, Е. К. Формирование психолого-педагогической компетентности родителей учащихся / Е. К. Погодина // Вестник Шадринского государственного педагогического университета. — 2019. — № 4 (44). — С. 130—132.
 • Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2016—2020 гг. : постановление Министерства образования Респ. Беларусь, 22.02.2016, № 9 [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://http://mp.minsk.edu.by/main.aspx?guid=6581. — Дата доступа : 29.09.2019.
 • Психология семейных отношений с основами семейного консультирования : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е. И. Артамонова, Е. В. Екжанова, Е. В. Зырянова и др. ; под ред. Е. Г. Силяевой. — М. : Издательский центр «Академия», 2005. — 192 с.
 • Урбанович, Л. Н. Нравственные основы семьи и брака. Система работы со старшеклассниками и родителями : метод. рекомендации, разработки занятий, тесты, анкеты, психологические практикумы [Методическое пособие с электронным приложением] / Л. Н. Урбанович. — М. : Глобус, 2009. — 256 с.
 • Формирование культуры семейных отношений : из опыта работы специалистов социально-педагогической и психологической службы учреждений образования Витебской области : методико-практические материалы. — Витебск : ГУДОВ «ВО ИРО», 2017. — 51 с.
 • Формирование семейных ценностей : игры и тренинги для учащихся и родителей / сост. Г. Г. Моргулец. — Волгоград : Учитель, 2011. — 183 с.
 • Фурманов, И. А. Психолого-педагогическая профилактика семейного неблагополучия : пособие для педагогов и психологов общеобразовательных, социально-педагогических учреждений, учреждений дошкольного образования / И. А. Фурманов. — Минск : Национальный институт образования, 2010. — 176 с.
 • Хилько, М. Е. Возрастная психология : краткий курс лекций / М. Е. Хилько, М. С. Ткачева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2016. — 198 с.
 • Целуйко, В. М. Родители и дети : психология взаимоотношений в семье / В. М. Целуйко. — 2-е изд. — Мозырь : Содействие, 2007. — 222 с.
 • Чечет, В. В. Педагогика семейного воспитания / В. В. Чечет. — Мозырь : Белый ветер, 2003. — 292 с.

Шнейдер, Л. Б. Семейная психология : Антология / Л. Б. Шнейдер. — М. : Академический Проект; Трикста, 2010. — 720 с.

свернуть

Правила безопасности детей на летних каникулах

17.05.2021

Общие правила безопасности детей на летних каникулах

Опасности подстерегают детей не только в местах отдыха, но и на детской площадке, на дороге, в общественных местах. Однако следование рекомендациям поможет снизить риски:

 • для ребенка обязательным является ношение головного убора на улице для предотвращения теплового или солнечного удара;
 • приучите детей всегда мыть руки перед употреблением пищи;
 • мойте овощи и фрукты перед употреблением;
 • обязательно учите ребенка переходу по светофору, расскажите об опасности, которую несет автомобиль;
 • расскажите детям о том, как правильно себя вести на детской площадке, в частности, кататься на качелях. К ним нужно подходить сбоку; садиться и вставать, дождавшись полной остановки; крепко держаться при катании;
 • важно научить и правилам пожарной безопасности в летний период;
 • не позволяйте разводить костры без присутствия взрослых;
 • соблюдайте питьевой режим, чтобы не допустить обезвоживания;
 • кататься на велосипеде или роликах необходимо в защитном шлеме, налокотниках и наколенниках.

Осторожно – Солнце!

Детская кожа в силу своих особенностей (снижена способность вырабатывать пигмент меланин), очень чувствительна к воздействию ультрафиолетовых лучей.

Неконтролируемое пребывание детей на солнце чаще всего приводит к возникновению солнечного ожога, который представляет собой острое воспаление кожи в ответ на действие естественного или искусственного ультрафиолетового излучения.

Следует избегать нахождения на открытом солнце в период с 11 до 16 часов, всегда надевать головной убор (панамки или шляпки с широкими полями, кепки или банданы с козырьком и защитой шеи), а также использовать солнцезащитные очки и специальную солнечную косметику.

Кроме этого, детям необходимо  обеспечить достаточный питьевой режим (бутилированная вода, несладкие соки, морсы и др.).

Безопасность на воде

Большинство семей предпочитают проводить жаркие летние дни на пляжах водоемов  – озер, рек, морей. Взрослые и малыши с удовольствием купаются и загорают, дышат свежим воздухом. Однако, вода может быть опасной. Поэтому перед поездкой на место отдыха следует изучить следующие рекомендации:

 • не разрешайте купаться ребенку без вашего присмотра, особенно на матрацах или надувных кругах;
 • отпускайте отпрыска в воду только в плавательном жилете или нарукавниках;
 • не позволяйте детям играть в игры, где участники прячутся под водой или их “топят”, такие развлечения могут окончиться трагедией;
 • не разрешайте заплывать за буйки и нырять в неизвестных местах водоема, поскольку камни и ветки деревьев часто приводят к травмам;
 • контролируйте время пребывания ребенка в воде, чтобы не допустить переохлаждения;
 • во избежание солнечных ожогов смазывайте кожу ребенка специальными солнцезащитными средствами;
 • находясь у воды, помните о собственной безопасности и безопасности ваших детей!!!

Безопасность на дороге

Если вы пошли гулять  – вы пешеход. Поехали на велосипеде, скутере, мотоцикле  – водитель транспортного средства. Сели в автомобиль, трамвай, автобус – вы пассажир. И для вашей безопасности давно разработаны правила поведения на дороге.

 • необходимо учить детей не только соблюдать Правила дорожного движения, но и с самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться;
 • находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу размеренным шагом;
 • не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим вы обучаете его переходить дорогу, не глядя по сторонам;
 • учите ребенка смотреть! У него должен выработаться твердый навык: прежде, чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма;
 • начинать движение через проезжую часть на зеленый сигнал светофора можно только убедившись, что все машины остановились;
 • учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. Научите ребенка определять, какая машина едет прямо, а какая готовится к повороту;
 • учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или мотоцикл, находящийся вдалеке. Научите его всматриваться вдаль;
 • твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, что нельзя прыгать на ходу;
 • выходить на дорогу из-за стоящего транспорта нельзя!

Безопасность в квартире

 • Если звонят в вашу квартиру, сначала посмотри в глазок и спроси, кто это (независимо оттого, один ты дома или с близкими).
 • Если пришедший представляется знакомым твоих родных, которых в данный момент нет дома, не открывая двери, попроси его прийти в другой раз и позвони родителям.
 • Если незнакомец представился сотрудником работником ЖЭУ, почты или другого учреждения сферы коммунальных услуг, попроси его назвать фамилию и причину прихода, затем позвони родителям и выполни их указания.
 • Если незнакомец попросил воспользоваться телефоном для вызова милиции или «скорой помощи», не спеши открывать дверь: уточнив, что необходимо сделать, сам вызови нужную службу.
 • В дверях квартиры не оставляй записки о том, куда и на сколько ты ушел.
 • Не оставляй без присмотра включенные электроприборы, газовую плиту.

Безопасность при грозе

 • Не выходи из дома, квартиры.
 • Закрой окна, двери и дымоходы.
 • Отключи от сети радио, телевизор, не пользуйся электроприборами и телефоном.
 • Если гроза застала на улице, укройся в ближайшем здании.
 • Нельзя находиться на возвышенностях, вблизи крупных металлических объектов, под одиноко стоящими деревьями.
 • При отсутствии укрытия необходимо найти низину, сесть на корточки, обхватить голову
 • руками, отложить металлические предметы.
 • В лесу необходимо укрыться на низкорослом участке, держаться подальше от пораженных грозой деревьев.
 • Нельзя находиться у воды (купаться, ловить рыбу).
 • Если ты застигнут грозой на велосипеде, остановись и пережди грозу на расстоянии
 • примерно 30 метров от него.
 • При встрече с шаровой молнией не касайся ее и не приближайся, по возможности не двигайся.
 • Ежедневно на нашей планете происходят различные чрезвычайные ситуации. Экстремальные ситуации возникают, как правило, внезапно и требуют от человека незамедлительных и активных действий.
 • Формула безопасности гласит:- необходимо предвидеть опасность и, по возможности, избегать ее.

Если ты почувствовал запах газа:

 • Не включай свет и не зажигай спички.
 • Перекрой подачу газа к плите.
 • Открой окна и проветри квартиру.
 • По телефону 104 от соседей или с мобильного телефона вне стен квартиры сообщи о случившемся в аварийную газовую службу.
 • Помни: пользоваться газовыми плитами детям младше 12 лет ЗАПРЕЩЕНО!

Если начался пожар:

 • Немедленно вызови спасателей по телефону 101 или 112. Четко сообщи, что и где горит, назови свою фамилию и телефон, другую информацию, которую попросит диспетчер.
 • Если возгорание невелико, попробуй самостоятельно справиться с возгоранием, используя подручные средства (плотная мокрая ткань, земля, вода).
 • Если пламя продолжает разгораться, немедленно покинь помещение.
 • Покидая помещение, закрой все окна и двери – это предотвратит распространение огня.
 • Из задымленного помещения выбирайся пригнувшись к полу, прикрывая нос и рот влажным платком, одеждой, сверху накройся влажной плотной тканью, пледом.
 • При пожаре запрещается пользоваться лифтом – спускайся по лестнице.
 • Если при пожаре ты не можешь выйти из квартиры: Вызови спасателей.
 • Прикрывай органы дыхания от дыма влажным платком.
 • Если есть возможность, выйди на балкон, плотно прикрыв за собой дверь.
 • Если балкона нет, дождись помощи возле окна, подавай сигналы спасателям через окно куском яркой материи или фонариком.

Меры профилактики укусов клещей

 • На прогулку в лес, парк надевайте плотно прилегающую к телу одежду (желательно светлых тонов) с застегнутыми на рукавах манжетами и брюки.
 • Надевайте головной убор или используйте капюшон.
 • Пользуйтесь специальными средствами химической защиты от клещей (репеллентами).
 • Заправляйте верхнюю одежду в брюки, а брюки – в сапоги, высокие ботинки или в носки.
 • Через каждые 1-2 часа на прогулке и по возвращении домой проводите само- и взаимоосмотры одежды и открытых участков тела. Не присосавшийся клещ (снятый с одежды или тела) не представляет опасности.
 • Располагайтесь на отдых на траве на солнечных, сухих полянах не менее чем в метре от троп и кустарников, обязательно используйте покрывало или подстилку большой площади, светлых тонов для своевременного обнаружения клеща.
 • Внимательно осматривайте дары леса (грибы, ягоды, букеты цветов) приносимые домой на наличие клещей.
 • При дальних прогулках и туристических походах возьмите в аптечку приспособления для удаления присосавшихся клещей промышленного изготовления или пинцет/суровую нитку, антисептик для обработки повреждений кожи, противомикробные средства для химиопрофилактики клещевых инфекций.

Что делать, если укусил клещ:

Обратитесь в лечебное учреждение для извлечения клеща (чем раньше клещ будет извлечен, тем лучше) и получения консультации по курсу профилактического лечения, которое должно быть максимально ранним (не позднее 3 дней после укуса);

 • При отсутствии возможности обратиться в лечебное учреждение удалите клеща самостоятельно. Используйте нить, обвяжите ее вокруг головки клеща как можно ближе к поверхности кожи. Вращая нить против часовой стрелки, клеща «вывинчивают», помещают в емкость с плотно притертой крышкой и доставляют в лечебное учреждение либо в центр гигиены и эпидемиологии;
 • При извлечении клеща не нужно использовать никакие масляные растворы, так как клещ в дальнейшем не будет пригоден для исследований на наличие возбудителей заболеваний;
 • Место укуса обработайте антисептиком (йодом, раствором бриллиантовой зелени, перекисью водорода), после чего тщательно вымойте руки с мылом;
 • В любом случае обратитесь к врачу;
 • В последующие дни после укуса следите за своим самочувствием: в случае появления недомогания, головной боли, повышения температуры, боли в мышцах немедленно снова обратитесь к врачу.

Что делать, если укусила змея:

 • Вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103;
 • При отсутствии дыхания и сердцебиения (пульса), приступить к сердечно-легочной реанимации;
 • При отсутствии сознания пострадавшему следует придать стабильное положение на боку;
 • В первые 10-15 минут после укуса выдавить яд из ранки. Высасывать яд не рекомендуется;
 • Промыть место укуса перекисью водорода либо водой с мылом, обработать края раны антисептиком (раствором йода,
 • Бриллиантовой зелени, спиртом, одеколоном);
 • Наложить стерильную повязку на рану;
 • Чтобы замедлить распространение яда в организме, необходимо ограничить подвижность пострадавшего; при укусе конечностей наложить шину;
 • Давать пить большое количество жидкости;
 • Доставить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

Профилактика острых кишечных инфекций и пищевых отравлений в летний период

Острые кишечные инфекции – инфекции, вызванные вирусами (энтеровирусная, ротавирусная инфекция) и бактериями (брюшной тиф, сальмонеллез, дизентерия и др.).

Основные причины:

 • Теплое время года способствует размножению с огромной скоростью болезнетворных микроорганизмов при попадании их в продукты питания (молочные продукты, мясо, рыбу, бульоны) и быстрому достижению того количества микроорганизмов, которое с успехом прорывает защитные барьеры желудочно-кишечного тракта.
 • Летом в пищу употребляется большое количество сырых овощей, фруктов и ягод, на немытой поверхности которых обитает огромное количество микробов, в т. ч. потенциально опасных.
 • Летом дети много времени проводят на улице, и надо помнить, что еда чистыми руками – обязательное правило.
 • Летом и дети, и взрослые любят поплавать в открытых водоемах. В воде микроорганизмы длительное время сохраняют жизнедеятельность (до нескольких месяцев).
 • Чтобы избежать пищевых отравлений, нужно придерживаться простых рекомендаций, соблюдая которые можно максимально обезопасить себя от болезней, связанных с продуктами питания:
 • Тщательно следует оберегать от загрязнения пищевые продукты, уже подвергнутые тепловой обработке. В таких продуктах микробы размножаются легче, чем в исходном пищевом сырье, где продолжают в течение некоторого времени действовать защитные вещества живых клеток, подавляющие жизнедеятельность микробов.
 • Скоропортящиеся продукты (мясо, рыба, полуфабрикаты, молоко и молочные продукты) необходимо хранить в холодильниках до их реализации или термической обработки при температуре не выше +60С, обязательно соблюдая сроки годности.
 • Большое значение имеет термическая обработка пищи – проваривание, запекание, поджаривание, тушение – которая обеспечивает гибель возбудителей и разрушение их токсинов.
 • С момента приготовления до использования первые и вторые блюда могут находиться на горячей плите не более 3-х часов.
 • Любые фрукты, включая цитрусовые, перед употреблением обязательно тщательно моют водой.

Важно отметить, что источником многих инфекций являются мухи, поэтому нельзя допускать, чтобы они садились на еду, желательно, чтобы в квартире или в доме их не было вообще.

 

свернуть

  Как родители могут помочь ребенку учиться

09.11.2020

   Один из самых частых родительских вопросов — «Ребёнок не хочет учиться, что делать?». Но для того, чтобы хотеть учиться, учиться надо как минимум уметь. А это навык!

    Не стоит ожидать, что ребенок сможет сделать это самостоятельно: пока маленький человек учится в 1-2 классе (в 3 уже более или менее начинает включаться ответственность за себя), он ещё не очень собран, организован, поэтому нуждается в контроле со стороны. То есть ребёнка 6-8 лет надо элементарно научить учиться, показать, как это делается.

Конечно, есть дети, которые в силу повышенной тревожности, например, страха перед учителем или родителями, или, наоборот, чрезмерной симпатии к учителю (больше встречается у девочек), сами обеспокоены выполнением домашнего задания. Но это скорее исключение из общего правила.

Итак, ответственность за умение ребёнка учиться в значительной степени лежит на взрослых!

Предлагаем вашему вниманию перечень положений о том, как родители могут помочь ребенку эффективно учиться.

 • Режим дня

Все знают, что детям важно хорошо питаться, высыпаться, достаточно отдыхать, и заниматься спортом. Но иногда, в погоне за дополнительными секциями, родители забывают об этом. Здесь все просто. Если ребенок не выспался – он не может думать продуктивно. Ребенку необходимо спать минимум 8 часов в сутки. Научно доказано, что во время сна мозг не отдыхает, а усваивает новую информацию, полученную за день.

Дети, которые высыпаются, учатся быстрее, лучше фокусируются и эффективнее запоминают.

 • Питание также важно: не слишком много, не слишком мало. Включите в рацион ребенка жирную рыбу, богатую Омега-3, яйца и орехи. И вода. Ребенок должен пить достаточно воды. Купите ребенку красивую многоразовую бутылку для воды и приучите регулярно ее выпивать и наполнять снова.
 • Спорт несколько раз в неделю помогает мозгу справляться с нагрузками. Исследования показывают, что память и ясность мышления улучшаются уже после 15 минут тренировки.
 • Отдых также необходим детям, как и учеба. Для младших классов лучший отдых – это игра. В учебе нужно делать перерывы: на каждые 25-30 мин. активной учебы необходимо 5-10 мин. отдыхать.
 • Время для домашнего задания нужно выделить днем или рано вечером, но не ночью или поздно вечером. Лучше чтобы ежедневно это было одно и то же время, чтобы выработалась привычка. Самый сложный материал нужно повторить перед сном – тогда он лучше обработается мозгом ночью – и на утро легче вспомнится!
 • Обратите внимание на то, в каких условиях дома учится ваш ребенок: на кухне при включенном фоном телевизоре, перед компьютером вперемешку с играми и чатами, или в отдельной комнате, где ничего не отвлекает?

Организуйте рабочее место для ребенка – красивое и комфортное. Уберите все, что может мешать. И старайтесь сами не отвлекать ребенка.

 • Внимание и позитивное отношение к ребенку. Некоторые дети плохо учатся в школе, потому что не уверены в себе и имеют низкую самооценку. Уверенный в себе ребенок с адекватной самооценкой имеет намного больше шансов на успех.

Чаще напоминайте ребенку, что вы его любите, и что ваша любовь не зависит от оценок в школе. Это поддерживает его энтузиазм и веру в свои силы, и в конечном счете, хорошо отражается на успеваемости.

 • Проводите много времени вместе, даже если только вечером, даже если только на выходных. Отложите телефон и побудьте с ребенком, поиграйте, поговорите. Многие дети плохо учатся, чтобы привлечь к себе внимание родителей.

 

 

свернуть